Disclaimer

De website van Zilverstraatkerk wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder meer aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site en de daarin vervatte informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enige wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Op de website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen/updates
Van der Wal Makelaars behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Tekeningen en plattegronden
De op de website en in de brochure gebruikte tekeningen en plattegronden dienen ter indicatie. Sommige onderdelen kunnen anders zijn van maat en indeling als op deze tekeningen aangegeven. Tevens zijn de tekeningen niet in alle gevallen op schaal. De koper wordt geadviseerd voor de exacte indeling en maatvoering zelf goed notie te nemen van de huidige situatie van het pand. Aan deze tekeningen en plattegronden kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

Externe links
De website van Zilverstraatkerk bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Van der Wal Makelaars kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom
De teksten van Zilverstraatkerk website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van Van der Wal Makelaars website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Van der Wal Makelaars te Franeker e.o.

Heeft u twijfels over rechten op de aangeboden informatie of vragen over deze disclaimer?
 Neem dan contact met ons op.